Pages

Primjena teorije planiranog ponašanja u maslinarskom turizmu
Primjena teorije planiranog ponašanja u maslinarskom turizmu
Ana Čehić
U uvjetima nestabilnog tržišta podložnog mnogobrojnim vanjskim utjecajima za poljoprivredne proizvođače osobito je važno da osiguraju diversificirane izvore prihoda kako bi mogli osigurati nesmetano odvijanje rada gospodarstva. Oblika diversifikacije poljoprivrednih gospodarstava ima više, a fokus u ovom istraživanju je na diversifikaciju u turizmu na primjeru gospodarstava koji se bave maslinarskom proizvodnjom i proizvodnjom ulja, a otvoreni su za posjetitelje odnosno pružaju...
Primjena vegetacijskih indeksa u kvalitativnom zoniranju vinograda i povećanju ekonomičnosti vinogradarske proizvodnje
Primjena vegetacijskih indeksa u kvalitativnom zoniranju vinograda i povećanju ekonomičnosti vinogradarske proizvodnje
Ivana Rendulić Jelušić
Digitalizacija vinogradarske proizvodnje u posljednjih tridesetak godina doprinosi brzom razvoju novih tehnologija za praćenje proizvodnje, ali i prihvaćanju i usvajanju novih spoznaja vezanih uz varijabilnost vinograda i mogućnost iskorištavanja varijabilnosti za povećanje ekonomske učinkovitosti proizvodnje. Korištenjem bespilotnih letjelica opremljenih multispektralnim kamerama te analizom podataka putem vegetacijskih indeksa moguće je donositi kvalitetnije odluke za...
Prirodna mikroflora ovčjeg mesa u tehnološkom procesu proizvodnje kaštradine
Prirodna mikroflora ovčjeg mesa u tehnološkom procesu proizvodnje kaštradine
Andrijana Kegalj
Sastav prirodne mikroflore svakog tradicijskog proizvoda je specifičan i ima važnu ulogu u razvoju tipičnih senzorskih svojstava ovih proizvoda. Autohtona mikroflora je dobro prilagođena okolini u kojoj raste i procesima proizvodnje te je dominantna nad ostalom mikroflorom. Ona utječe na osnovnu, prirodnu i pridodanu kvalitetu kao i na samu sigurnost hrane. Kako u literaturi nema pouzdanih podataka o prirodnoj mikroflori tradicijskog hrvatskog suhomesnatog ovčjeg proizvoda,...
Prisutnost termofilnih vrsta riba u Medulinskom zaljevu
Prisutnost termofilnih vrsta riba u Medulinskom zaljevu
Neven Iveša
Promjene u ihtiofauni okarakterizirane su kao najznačajniji ekološki utjecaj globalnog zagrijavanja te dugoročno mogu uzrokovati kaskadne učinke u hranidbenim mrežama i posljedično dovesti do promjena u opskrbi morskim proizvodima što može negativno utjecati na gospodarski ribolov i tržište. Prodorom predatorskih termofilnih vrsta riba na sjeverni Jadran, odnosno u staništa gdje donedavno nisu bile prisutne, proširuje se spektar trofičke eksploatacije plijena. Iako je Medulinski...
Probiotičke kulture Lactobacillus plantarum B i Lactococcus lactis subsp. lactis S1 u poboljšanju funkcionalnih svojstava sira iz mišine
Probiotičke kulture Lactobacillus plantarum B i Lactococcus lactis subsp. lactis S1 u poboljšanju funkcionalnih svojstava sira iz mišine
Marija Vrdoljak
Funkcionalnom hranom smatra se hrana koja sadrži sastojke koji pozitivno djeluju najednu ili više ciljanih funkcija u tijelu. Sir iz mišine je specifičan hrvatski autohtoni polutvrdi ovčji sir, kojeg karakterizira anaerobno zrenje u janjećoj koži lokalno zvanoj mišina.Dodatak probiotičkih bakterija u fermentirane mliječne napitke bio je predmet mnogih istraživanja, međutim dodatak tih bakterija u sir iz mišine, nije još do sada istražen.Ciljevi rada bili su istražiti razlike...
Procjena genetskoga statusa populacija balkanske divokoze (Rupicapra rupicapra balcanica, Bolkay, 1925.) kao osnova za mjere zaštite
Procjena genetskoga statusa populacija balkanske divokoze (Rupicapra rupicapra balcanica, Bolkay, 1925.) kao osnova za mjere zaštite
Andrea Rezić
Divokoza (Rupicapra spp.) rasprostranjena je diljem Europe gdje nastanjuje srednje i visoke planinske regije, a u iznimnim slučajevima nizinske predjele riječnih kanjona i područja na razini mora. Danas prema morfološkim i bihevioralnim svojstvima postoje dvije vrste divokoza: južna divokoza Rupicapra pyrenaica (s podvrstama parva, pyrenaica i ornata) i sjeverna divokoza Rupicapra rupicapra (s podvrstama cartusiana, rupicapra, tatrica, carpatica, balcanica, asiatica i caucasica)....
Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj
Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj
Marin Kukoč
Kao pomoć državama Srednje i Istočne Europe u rješavanju njihovih strukturnih prilagodbi u poljoprivrednom sektoru i razvoju ruralnih područja razvijeni su pretpristupni programi SAPARD – Specijalni pristupni program za poljoprivredu i ruralni razvoj (2000. – 2006.) i IPARD - Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (2007. – 2014.). Opći ciljevi obaju programa bila je provedba pravne stečevine koja se odnosi na Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP). U Republici...
Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u uvjetima abiotskog stresa
Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u uvjetima abiotskog stresa
Jurica Primorac
Tijekom trogodišnjeg istraživanja hrvatskih populacija crvene djeteline selekcionirane u uvjetima abiotskog stresa ili u uvjetima bez abiotskog stresa mjereno je i opažano 18 agromorfoloških svojstava i svojstava kvalitete krme. Poljski pokus uključivao je devet hrvatskih oplemenjivačkih populacija. Četiri populacije oplemenjivane su u uvjetima bez abiotskog stresa i podrijetlom su iz Kanade (K1, K2, K3 i K4). Dvije su selekcionirane u sušnim uvjetima (Lp1, Lp2), a dvije u...
Promjene fenolnog sastava i antioksidacijske aktivnosti kožica i sjemenki bobica grožđa "Teran" (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja
Promjene fenolnog sastava i antioksidacijske aktivnosti kožica i sjemenki bobica grožđa "Teran" (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja
Kristijan Damijanić
Fenolni spojevi prisutni u grožđu i vinu značajno doprinose organoleptičkim svojstvima vina te zahvaljujući antioksidacijskom djelovanju imaju blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje. Grožđe i vino crnih kultivara vinove loze bogati su različitim fenolnim spojevima, dok su kožica i sjemenke bobice glavni izvori fenolnih spojeva, kako flavonoida tako i neflavonoida. Dosadašnja istraživanja pokazala su da sadržaj polifenola, ali i konačni kemijski sastav grožđa ovisi o...
Promjene fizikalnih i kemijskih svojstava plodova šljiva tijekom zrenja
Promjene fizikalnih i kemijskih svojstava plodova šljiva tijekom zrenja
Krunoslav Dugalić
U Republici Hrvatskoj šljiva zauzima treće mjesto po površinama i proizvodnji plodova. Sorte šljiva zastupljene u hrvatskim voćnjacima često su tržišno neatraktivne ili su osjetljive na virus šarke te je njihova proizvodnja nekonkurentna. Oplemenjivački program šljive u Njemačkoj stvorio je nekoliko novih sorata šljiva (´Topstar´, ´Toptaste´, ´Haganta´, ´Jojo´, ´Tophit´) koje su tolerantne na virus šarke, a odlikuju se boljim pomološkim, fizikalnim i kemijskim...
Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina
Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina
Domagoj Stupić
Grk je autohtona sorta vinove loze značajna danas za vinogradarsto Lumbarde i okolnog područja na otoku Korčule. Jedna je od rijetkih sorata vinove loze s funkcionalno ženskim cvijetom, što kod uzgoja ove sorte uzrokuje određene teškoće vezane uz oplodnju i razvoj bobica u grozdu. Sorta je specifična po pojavi malih, besjemenih bobica (lokalni naziv „pasoline”) koje se u grozdu nalaze zajedno sa znatno većim bobicama koje sadrže sjemenke. Udio pojedininog tipa bobica...
Sastav aromatskih spojeva, aminokiselina i organskih kiselina u vinima klonskih kandidata kultivara Kraljevina
Sastav aromatskih spojeva, aminokiselina i organskih kiselina u vinima klonskih kandidata kultivara Kraljevina
Ivana Puhelek
Kraljevina, autohtoni kultivar Prigorja na područje Svetog Ivana Zeline. ima dugu tradiciju uzgoja, međutim uočena je velika varijabilnost biotipova unutar populacije. Upravo zbog sve većeg interesa za uzgojem Kraljevine kao i nepostojanje matičnih (selekcioniranih) nasada upućivali su na potrebu klonske selekcije. U postupku selekcije klonova uz osnovne pokazatelje rodnosti i kvalitete grožđa potrebno je istražiti i razinu varijabilnosti klonskih kandidata u sintezi pojedinih grupa...

Pages