Pages

Molecular dissection of inbreeding depression for semen quality traits in cattle
Molecular dissection of inbreeding depression for semen quality traits in cattle
Maja Ferenčaković
Runs Of Homozygosity (ROH) are a newly introduced approach for identifying inbreeding in diploid individuals. This approach is more reliable and available than pedigree data, but the lack of universal standards about ROH definition and identification introduces serious bias in ROH studies. In this thesis, ROH were analyzed in five cattle breeds (Brown Swiss, Fleckvieh, Norwegian Red, Pinzgauer and Tyrol Grey). The effects of SNP chip density and genotyping errors were tested on Brown...
Morfologija vimena dominantnih pasmina kao pokazatelj proizvodnje mlijeka i pogodnosti za strojnu mužnju ovaca u Bosni i Hercegovini
Morfologija vimena dominantnih pasmina kao pokazatelj proizvodnje mlijeka i pogodnosti za strojnu mužnju ovaca u Bosni i Hercegovini
Vinko Batinić
Budući oplemenjivački zahvati s ciljem poboljšanja proizvodnje ovčjeg mlijeka u BIH ovisiti će o kvaliteti procijene količine proizvedenog mlijeka, te kemijskog sastava mlijeka. Nužnost prelaska sa ručne na strojnu mužnju je najveći uzgojni izazov i predstavlja imperativ opstojnosti proizvodnje autohtonih sireva i opstanka mliječnog ovčarstva. Stoga, nužna procjena morfoloških osobitosti vimena dominantnih pasmina ovaca u BIH, značajno bi doprinijela u optimizaciji...
Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u Hrvatskoj
Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u Hrvatskoj
Katarina Lukšić
Divlja loza (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) je dvodomna drvenasta penjačica i srodnik kultivirane loze (Vitis vinifera subsp. vinifera L.) koja je uglavnom hermafroditna. Prirodna sylvestris staništa su relativno netaknute šume u neposrednoj blizini vode. Sylvestris i vinifera čine genetski i taksonomski kontinuum što otežava njihovu identifikaciju. Morfološka i genetska svojstva te gospodarski i oplemenjivački potencijal divlje loze istražuju se intenzivno od početka...
Morfološka, biološka i ekološka obilježja nezavičajnog grivastog skakača (Ammotragus lervia) na planini Mosor
Morfološka, biološka i ekološka obilježja nezavičajnog grivastog skakača (Ammotragus lervia) na planini Mosor
Pavao Gančević
Grivasti skakač alohtona je životinjska vrsta u Hrvatskoj koja obitava na planini Mosoru. Iz ograđenog prostora 2002. godine pobjeglo je pet jedinki grivastih skakača od čega je nastala današnja populacija koja se procjenjuje na oko 140 jedinki. Dok je u autohtonom staništu populacija ugrožena zbog krivolova i gubitka staništa te je vrsta uvrštena na Crvenu listu IUCN-a, većina introduciranih populacija pokazala je visoku prilagodljivost novim staništima i visok...
Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.)
Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.)
Nikola Tomljenović
Ciljevi ovog istraživanja su sljedeći: utvrditi razinu varijabilnosti unutar i između populacija divlje ruže iz različitih regija na osnovi morfoloških, pomoloških i genetih analiza; na tri generativna potomstva analizirati morfološku, pomološku i genetsku varijabilnost između i unutar potomstava. U ovom istraživanju, radi procjene morfološke, pomološke i genetske varijabilnosti, korišteno je 57 autohtonih primki - genotipova divlje ruže (Rosa spp.). Za dio istraživanja in...
Neonicotinoid degradation dynamics in sugar beet plants grown from treated seeds and influence on harmful and beneficial fauna
Neonicotinoid degradation dynamics in sugar beet plants grown from treated seeds and influence on harmful and beneficial fauna
Helena Virić Gašparić
Sugar beet (Beta vulgaris var. saccharifera L.) is a profitable industrial crop, but also one of the most demanding, considering the production technology and the growing period of almost 180 days. Sugar beet is attacked by numerous pests such as wireworms, sugar beet flea beetles, aphids, and others, which significantly reduce yield, root quality and sugar content. In the last 20 years, sugar beet protection has been successfully carried out using the method of seed treatment with...
Osiguranje poljoprivrednog dohotka kao inovacija za upravljanje rizikom - eksperiment diskretnog odabira na vinogradarima i vinarima Jadranske Hrvatske
Osiguranje poljoprivrednog dohotka kao inovacija za upravljanje rizikom - eksperiment diskretnog odabira na vinogradarima i vinarima Jadranske Hrvatske
Tajana Čop
Rizici u poljoprivredi, a pogotovo rizik klimatskih promjena, imaju sve veći utjecaj na poljoprivredu. Mediteran je posebice izložen većem utjecaju klimatskih promjena, dok se vinogradarstvo i vinarstvo smatraju za poljoprivredne proizvodnje posebno osjetljive na klimatske promjene. Zbog toga je fokus ovog istraživanja na vinogradarstvu i vinarstvu u Jadranskoj Hrvatskoj. S ciljem upravljanja rizikom poljoprivrednici mogu koristiti strategije na gospodarstvu, ali i strategije za...
PELUDNI SPEKTAR I ISPARLJIVI SPOJEVI U SADRŽAJU MEDNOG MJEHURA I MEDU OD METVICE (MENTHA SPP.)
PELUDNI SPEKTAR I ISPARLJIVI SPOJEVI U SADRŽAJU MEDNOG MJEHURA I MEDU OD METVICE (MENTHA SPP.)
Gordana Hegić
Bioraznolikost medonosnih biljnih vrsta iz različitih klimatsko-zemljopisnih područja Hrvatske pruža veliki potencijal za proizvodnju specifičnih vrsta meda. Međutim, peludni spektar, kao i kemijske značajke većine hrvatskih vrsta meda nedovoljno su poznati. U jednu od vrsta meda, koja nije sustavno istraživana, ubraja se i med od metvice (Mentha spp.). Stoga je cilj istraživanja bio utvrditi botaničko podrijetlo i profil isparljivih spojeva iz sadržaja mednog mjehura u...
Phenotyping the susceptibility od Croatian native grapevine (Vitis vinifera L.) varieties to the causal agent of downy mildew (Plasmopara viticola)
Phenotyping the susceptibility od Croatian native grapevine (Vitis vinifera L.) varieties to the causal agent of downy mildew (Plasmopara viticola)
Petra Štambuk
Vitis species are shown to be susceptible, tolerant, or resistant to the Plasmopara viticola (Berk. & M. A. Curtis; Berl. & de Toni) pathogen. The obligate, biotrophic, and polycyclic P. viticola oomycete can infect any green organ of the host plant, including the shoots, leaves, inflorescences, tendrils, petioles, and green berries. It can therefore have a devastating effect on the host plant. Moreover, significant economic losses occur when effective control methods are not...
Podrijetlo i raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.)
Podrijetlo i raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.)
Monika Vidak
U svijetu je grah (Phaseolus vulgaris L.) gospodarski najznačajnija i najraširenija vrsta iz roda Phaseolus te je navažnija zrnata mahunarka za izravnu ljudsku prehranu. U Hrvatskoj je ova kultura zapostavljena i hrvatski tradicijski kultivari graha su u opasnosti od genetske erozije uzrokovane složenim društveno-gospodarskim promjenama u ruralnim zajednicama. Kako bi se produbilo znanje o genetskoj i morfološkoj raznolikosti hrvatskih tradicijskih kultivara graha, napravljena je...
Pojava gljivičnih bolesti i štetnika na jagodama istog sortimenta u dvama ekološki različitim uzgojnim područjima
Pojava gljivičnih bolesti i štetnika na jagodama istog sortimenta u dvama ekološki različitim uzgojnim područjima
Mladen Zovko
Jagoda (Fragaria x ananassa Duch.) je kultivirana vrsta na kojoj se javlja veliki broj štetnika i uzročnika bolesti koje mogu pričiniti ekonomski značajne štete. Tijekom trogodišnjeg (2009., 2010. i 2011.) istraživanja praćena je pojava gljivičnih bolesti i štetnika jagode u dva eksperimentalna nasada Donja Papratnica-Žepče (kontinentalno) i Veljaci-Ljubuški (mediteransko područje). Nasadi su zasađeni frigo sadnicama 10 različitih sorti jagode ('Antea', 'Arosa', 'Camarosa',...
Pojavnost viroza u autohtonim kultivarima vinove loze u hercegovačkomu vinogorju
Pojavnost viroza u autohtonim kultivarima vinove loze u hercegovačkomu vinogorju
Ana Karačić
Vinova loza važna je kultura kojoj infektivne bolesti virusne prirode mogu drastično skratiti razdoblje eksploatacije. Najvažnija je strateška metoda u kontroli virusnih bolesti vinove loze preventiva i provodi se korištenjem certificirana sadnog materijala pri podizanju novih vinograda. Da bi se uspješno kontroliralo rasprostranjivanje viroza, neophodno je provođenje specifičnih i pouzdanih dijagnostičkih metoda: enzimski imunotest na čvrstoj fazi (ELISA) i reverzna...

Pages