Pages

Fenotipska svojstva, masnokiselinski sastav i senzorna kakvoća mesa i jaja kokoši hrvatice
Fenotipska svojstva, masnokiselinski sastav i senzorna kakvoća mesa i jaja kokoši hrvatice
Gordana Duvnjak
Proizvodnja mesa i jaja na obiteljskim gospodarstvima uobičajeno se odvija u slobodnom načinu držanja koji uključuje manji broj životinja na nekom prostoru, a u takvoj proizvodnji nerijetko se koriste kokoši, koje su svojim fenotipskim i genotipskim obilježjima prilagođene podneblju u kojem se uzgajaju. Iako nisu konkurentne s obzirom na proizvodne rezultate, izvorne ili lokalno adaptirane pasmine peradi imaju važnu ulogu za ruralni sektor i mala seoska gospodarstva. Cilj je ovog...
Filogenetska analiza autohtonih sojeva rizobija koje noduliraju soju (Glycine max L.) i njihova simbiozna učinkovitost u uvjetima suše
Filogenetska analiza autohtonih sojeva rizobija koje noduliraju soju (Glycine max L.) i njihova simbiozna učinkovitost u uvjetima suše
Sanja Kajić
Simbiozne zajednice između većine leguminoza i posebnih skupina bakterija tla (rizobija) omogućuju značajan unos biološki vezanog dušika u tlo. Selekcija visoko učinkovitih sojeva rizobija koje noduliraju soju jedan je od preduvjeta uspješne primjene bakterizacije sjemena soje. Pretpostavlja se da su u tlima različitih regija Hrvatske prisutni autohtoni sojevi rizobija koji noduliraju soju, da postoji visoki stupanj varijabilnosti u prirodnoj populaciji te da se sojevi međusobno...
Genetic diversity of brown trout (Salmo trutta L., 1758) of the Danube basin on the territory of Croatia
Genetic diversity of brown trout (Salmo trutta L., 1758) of the Danube basin on the territory of Croatia
Tamara Kanjuh
To study the complex relationships of genera and species within the family Salmonidae, most research are based on molecular methods. However, morphometric methods are an important part of research and in combination with molecular methods can provide more complete results on the taxonomy, systematics and phylogeny of salmonid species. Brown trout is certainly the most attractive among them, and previous studies has shown that it represents a very variable species, both...
Genetska i biokemijska raznolikost sredozemnog smilja (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don)
Genetska i biokemijska raznolikost sredozemnog smilja (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don)
Tonka Ninčević
Sredozemno smilje (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don) je višegodišnja biljna vrsta iz roda Helichrysum Mill. i porodice Asteraceae. Rasprostire se na području Mediterana nastanjujući obale mora kao i planine do 2200 metara nadmorske visine. Raznim istraživanjima utvrđeno je protuupalno, antioksidativno, antimikrobno i antivirusno djelovanje smilja. Smilje je u Hrvatskoj gospodarski značajna vrsta, čije se samonikle populacije sakupljaju u najvećim količinama od ukupnog broja...
Genetska varijabilnost kraškog ovčara, tornjaka, šarplaninca i tibetskog terijera
Genetska varijabilnost kraškog ovčara, tornjaka, šarplaninca i tibetskog terijera
Mateja Janeš
Psi kao atraktivni genetski model pokazuju impresivne međupasminske varijacije i visok stupanj pasminske homogenosti, a karakterizira ih značajan stupanj inbridinga i fiksiranja fenotipskih osobina. Određene pasmine uzgojene su na istom lokalitetu sa sličnim ciljevima te dijele zajedničku genetsku pozadinu. U ovom doktorskom radu analizirana je genetska struktura pastirskih pasmina pasa (LGD) s fokusom na tornjaka, šarplaninca i kraškog ovčara. Kao primjer pasmine s ekstremno...
Genomic changes associated with insecticide resistance in economically important insect pests in Croatia
Genomic changes associated with insecticide resistance in economically important insect pests in Croatia
Martina Kadoić Balaško
The emergence of resistance (pest resistance to control measures) is a serious and growing problem in agricultural production that significantly reduces yields. Without effective control, 70% of food for human and livestock consumption is wasted. The western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) (WCR), Codling moth (Cydia pomonella L.) (CM), and Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) (CPB) are the most important pests in Croatian agriculture, and these...
Genomska karakterizacija hrvatskih izvornih pasmina ovaca
Genomska karakterizacija hrvatskih izvornih pasmina ovaca
Ivana Držaić
Svakim danom izumire sve veći broj životinja i nepovratno se gubi genetska raznolikost. Selekcijom na određena svojstva (povećanje proizvodnje, kvaliteta vune) životinje gube određenu razinu varijabilnosti. Izvorne pasmine su većinom nisko proizvodne životinje koje su prilagođene specifičnim uvjetima okoliša, te kao takve u pravilu imaju veću genetsku raznolikost. Hrvatske izvorne pasmine ovaca su otporne i izdržljive pasmine, s niskim proizvodnim svojstvima, ali prilagođene na...
Genomska selekcija za svojstva kakvoće pšeničnoga zrna
Genomska selekcija za svojstva kakvoće pšeničnoga zrna
Ivana Plavšin
Pšenica (Triticum aestivum L.) je jedna od najvažnijih biljnih vrsta za proizvodnju hrane u svijetu te najvažniji izvor proteina i energije u ljudskoj prehrani. Kakvoća pšenice određuje se na osnovi mnogobrojnih svojstava, a jedan od najvažnijih čimbenika koji utječe na reologiju tijesta je sadržaj glutena i njegova kakvoća. Reološki profil tijesta može se odrediti miksografom koji se zbog male količine brašna potrebne za analizu pokazao prikladnim za korištenje u...
Hidroliza kao predtretman u proizvodnji biokompozita iz ljuske oraha
Hidroliza kao predtretman u proizvodnji biokompozita iz ljuske oraha
Nives Jovičić
Nakon uporabe jezgre oraha ostaju velike količine ljuske koja predstavlja neiskorišteni ostatak. Mogućnosti korištenja biomase za proizvodnju ekološki prihvatljivih biokompozita u posljednje vrijeme znatno su se povećale, a ljuska oraha ima kvalitetna svojstva biomase za proizvodnju biokompozita. Zbog nižih količina higroskopnih komponenti i većih količina hidrofobnih komponenti u biomasi ljuske oraha u usporedbi sa šumskom biomasom, kompozitni materijali na bazi polimera koji...
Hranjivost dijelova i cijele biljke silažnog kukuruza u različitim stadijima zrelosti zrna
Hranjivost dijelova i cijele biljke silažnog kukuruza u različitim stadijima zrelosti zrna
Goran Kiš
Silaža kukuruza zauzima veliki dio obroka mliječnih krava i tovnih goveda u RH, odnosno, znatno pridonosi podmirenju dnevnih potreba životinja za hranjivim tvarima i energijom. Hranjivost biljke kukuruza teško se procjenjuje zbog vrlo različitog morfološkog i kemijskog sastava glavnih dijelova, te vrlo različite razgradljivosti hranjivih tvari u buragu. Zrelost biljke kukuruza i njezina zrna, prinos zrna i dijelova biljke, te ukupni i pojedinačni sastav i struktura vlakana...
Identification and function analysis of genes involved in development of intermuscular bone of wuchang bream (Megalobrama amblycephala)
Identification and function analysis of genes involved in development of intermuscular bone of wuchang bream (Megalobrama amblycephala)
Shiming Wan
Intermuscular bones (IB), which occur only in the myosepta of the lower teleosts, are segmental, serially homologous ossifications from connective tissue in the myosepta. Most of the freshwater aquaculture fishes around the world, especially Cyprinidae species, possess a certain amount of IB. These IB have brought about many adverse impacts on the deep processing and food value of a fish species, because they are difficult to remove and make the fish unpleasant to eat. Meanwhile, IB reduces...
Identifikacija, raširenost i fenotipska varijabilnost gljiva uzročnika smeđe truleži (Monilinia spp.) na breskvi, nektarini i šljivi u Hrvatskoj
Identifikacija, raširenost i fenotipska varijabilnost gljiva uzročnika smeđe truleži (Monilinia spp.) na breskvi, nektarini i šljivi u Hrvatskoj
Tina Fazinić
Gljive Monilinia laxa, M. fructigena i M. fructicola na koštičavom voću uzrokuju palež cvjetova i sušenje izbojaka te smeđu trulež plodova. Smeđa trulež smatra se gospodarski najvažnijom bolesti breskve, nektarine, šljive, marelice, trešnje i višnje u svijetu. Vrste M. laxa i M. fructigena udomaćene su u Europi, dok je M. fructicola do 2014. godine za EU bila regulirana kao karantenski štetni organizam. Unatoč karantenskim mjerama, M. fructicola utvrđena je 2001. na breskvi...

Pages