Pages

Učinak kombinacija topramezona i adjuvanata na vrste Abuthilon theophrasti Med., Ambrosia artemisiifolia L. i Amaranthus retroflexus L. u kukuruzu
Učinak kombinacija topramezona i adjuvanata na vrste Abuthilon theophrasti Med., Ambrosia artemisiifolia L. i Amaranthus retroflexus L. u kukuruzu
Matija Goršić
Suzbijanje korova u kukuruzu herbicidima redovita je mjera u tehnologiji proizvodnje kukuruza. Posljednjih godina sve značajnija je primjena herbicida nakon nicanja kukuruza i korova (post-emergence). Herbicidima koji imaju primjenu nakon nicanja kukuruza i korova dodaju se adjuvanti, odnosno sredstva koja poboljšavaju učinak herbicida na korove. Adjuvanti se dodaju herbicidima kako bi proširili spektar djelovanja herbicida ili smanjili dozaciju herbicida uz isti učinak na korove. Na...
Učinak sorte i gnojidbe na funkcionalnu vrijednost batata (Ipomoea batatas L.)
Učinak sorte i gnojidbe na funkcionalnu vrijednost batata (Ipomoea batatas L.)
Mara Bogović
Batat (Ipomoea batatas L.) je višegodišnja tropska vrsta iznimno velike nutritivne vrijednosti korijena i lista. Pripada u skupinu funkcionalne hrane zbog značajne količine specijaliziranih biljnih metabolita, antioksidativnih spojeva (vitamina, polifenola, karotenoida) i sadržaja esencijalnih minerala, dijetalnih vlakana, uz niski glikemijski indeks korijena. Sastav i koncentracija specijaliziranih biljnih metabolita su promjenjivi, zbog utjecaja genotipa, ekoloških uvjeta uzgoja...
Učinci gnojidbe dušikom i malčiranja na vegetativna, fiziološka i organoleptička svojstva te komponente prinosa lubenice (Citrullus lanatus L.)
Učinci gnojidbe dušikom i malčiranja na vegetativna, fiziološka i organoleptička svojstva te komponente prinosa lubenice (Citrullus lanatus L.)
Josipa Perković
Lubenica je važna poljoprivredna kultura, uzgaja se radi ploda peponisa, koji se iskorištava u tehnološkoj zrelosti, a konzumira najčešće svjež. Iako sadrži preko 90 % vode, plod je bogat nutritivnim i antioksidativnim spojevima. Lubenica je jednogodišnja termofilna kultura i visokih zahtjeva za količinom svjetla. Dušik je jedno od najznačajnijih i najzastupljenijih makrohraniva za formiranje prinosa i kvalitete plodovitog povrća. Intenzivna poljoprivredna praksa te...
Učinci zabrane neonikotinoida na pojavu štetnika u ratarskoj proizvodnji s posebnim osvrtom na stanje pčelinjih zajednica
Učinci zabrane neonikotinoida na pojavu štetnika u ratarskoj proizvodnji s posebnim osvrtom na stanje pčelinjih zajednica
Milorad Vojvodić
Zbog sumnje na negativan utjecaj na pčele Europska je unija 2013. privremeno, a potom 2018. godine trajno zabranila uporabu tri djelatne tvari iz skupine neonikotinoida: imidakloprid, tiametoksam i klotianidin. Zabrana se odnosila na sve načine korištenja, osim u trajnim staklenicima i za biljke koje cijelu vegetaciju provode u zatvorenom prostoru. Nedostatak alternativnih, ekotoksikološki povoljnijih insekticida učinkovitih u tretiranju sjemena ratarskih kultura, doveo je do...
Valorisation of the dry stone wall heritage of the Cres-Lošinj archipelago
Valorisation of the dry stone wall heritage of the Cres-Lošinj archipelago
Tanja Kremenić
Current scientific considerations still fail to capture the prevalence and significance of the Croatian dry stone heritage despite their increasing relevance in the framework of research, institutional environmental and cultural protection, as well as in the activities of the non-governmental organisations. The aim of this research was to capture its extensiveness, diversity, historical circumstances, and values of an important component of the Croatian Adriatic landscape. In this thesis,...
Variability of DRB locus of MHC genes class II in chamois (Rupicapra spp.)
Variability of DRB locus of MHC genes class II in chamois (Rupicapra spp.)
Sunčica Stipoljev
The chamois, Rupicapra spp, is a species in the family Bovidae and one of the most common mountain ungulates, distributed in the mountain ranges of Europe and Asia Minor, where it occurs in two species according to its morphological and behavioral characteristics: the Northern chamois R. rupicapra (with subspecies cartusiana, rupicapra, tatrica, balcanica, carpatica, asiatica and caucasica) and the Southern chamois R. pyrenaica (with subspecies parva, pyrenaica and ornata). The...
Vegetativni rast, prirod i kakvoća ploda breskve (Prunus persica (L.) Batsch.) sorte 'Suncrest' uzgajane ispod fotoselektivih mreža
Vegetativni rast, prirod i kakvoća ploda breskve (Prunus persica (L.) Batsch.) sorte 'Suncrest' uzgajane ispod fotoselektivih mreža
Marko Vuković
U današnje vrijeme primjena mreža se smatra neizostavnom mjerom pri uzgoju mnogih voćnih vrsta. Cilj ovog istraživanja je bio istražiti utjecaj novog agro-tehnološkog koncepta, primjene anti-insekt fotoselektivnih mreža na vegetativne i generativne parametre breskve ´Suncrest´. Istraživanje je provedeno 2015. godine u nasadu bresaka u mjestu Vratišinec, pokraj Čakovca. U istraživanju su se primijenile Agritenax crvena, Agritenax bijela i Agritenax žuta (proizvođač Tenax,...
Vodno-toplinsko modeliranje za prognozu nicanja korova u kukuruzu
Vodno-toplinsko modeliranje za prognozu nicanja korova u kukuruzu
Valentina Šoštarčić
Kukuruz (Zea mays L.) je najraširenija ratarska kultura u Hrvatskoj, a korovi su glavni ograničavajući čimbenici suvremene proizvodnje. Korovna flora kukuruza na području kontinentalne Hrvatske sastavljena je od sljedećih vrsta: koštan (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.), pelinolisni limundžik (Ambrosia artemisiifolia L.), bijela loboda (Chenopodium album L.), oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus L.), sivi muhar (Setaria pumila (Poir.) Roem & Schult. (= Setaria glauca...
Životni ciklus i molekularna karakterizacija novog karantenskog štetnika agruma trnovitog štitastog moljca Aleurocanthus spiniferus (Quaintance, 1903) (Hemiptera: Aleyrodidae) u Republici Hrvatskoj
Životni ciklus i molekularna karakterizacija novog karantenskog štetnika agruma trnovitog štitastog moljca Aleurocanthus spiniferus (Quaintance, 1903) (Hemiptera: Aleyrodidae) u Republici Hrvatskoj
Ivana Paladin Soče
Narančin trnoviti štitasti moljac Aleurocanthus spiniferus (Quaintance, 1903) (Hemiptera: Aleyrodidae: Aleyrodinae) nova je entomološka vrsta u Republici Hrvatskoj i trenutačno ima status karantenskog štetnika Unije, Prilog II, Dio B, i predstavlja ozbiljan fitosanitarni rizik u proizvodnji agruma. Vrsta A. spiniferus u Europi je prvi put otkrivena 2008. godine na području južne Italije. Na prostoru Republike Hrvatske prvi put je nađena i eradicirana 2012. godine. U ostalim...

Pages