Pages

Demineralizacija i poboljšanje energetskih svojstava biomase miskantusa uvođenjem kiselinskog predtretmana
Demineralizacija i poboljšanje energetskih svojstava biomase miskantusa uvođenjem kiselinskog predtretmana
Mislav Kontek
Unatoč brzom razvoju drugih obnovljivih izvora, smatra se da će biomasa ostati najčešće korišteni obnovljivi izvor energije i u sljedećim desetljećima u EU. Biomasa se najčešće koristi za proces neposrednog izgaranja, nakon čega ostaju značajne količine pepela. Smatra se da je pepeo razlog nekih tehnoloških i ekoloških problema u sustavima za izgaranje te predstavlja nedostatak biomase kao energenta. Miscanthus x giganteus je poljoprivredna energetska kultura čiji uzgoj i...
Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijski palež klasa (Fusarium spp.)
Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijski palež klasa (Fusarium spp.)
Marko Maričević
Fuzarijski palež klasa (FHB) je jedna od najdestruktivnijih gljivičnih bolesti pšenice diljem svijeta. Bolest uzrokuje smanjenje uroda zrna te negativno utječe na svojstva kvalitete. Fusarium vrste proizvode i mikotoksine koji su štetni za zdravlje ljudi i životinja, a najzastupljeniji su deoksinivalenol (DON) i zearalenon (ZEN). Najučinkovitija metoda u borbi protiv FHB je stvaranje otpornih genotipova. Dialelnom analizom dobivamo informacije o općim i specifičnim kombinacijskim...
Dinamika disanja tla u vegetaciji ratarskih kultura
Dinamika disanja tla u vegetaciji ratarskih kultura
Marija Galić
Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, rastom globalne populacije raste i životni standard, a time i kumulativna razina emisije stakleničkih plinova. Upravo sve veće emisije stakleničkih plinova uzrokovane ljudskim aktivnostima, kao posljedica njihovog ispuštanja iz nekih od sektora, kao što su energetika, industrija i poljoprivreda, dovode do njihove akumulacije u atmosferi, što rezultira promjenama u atmosferi, kopnu i oceanima. Od mnogih stakleničkih plinova, ugljikov dioksid...
Effectiveness of analytical models based on artificial neural networks in monitoring codling moth, pear leaf blister moth and its damage
Effectiveness of analytical models based on artificial neural networks in monitoring codling moth, pear leaf blister moth and its damage
Dana Čirjak
Current climate change situation is putting increasing pressure on agricultural systems, particularly on pest phenology. The frequent spread of invasive species, unexpected pest outbreaks, and the development of additional generations are some of the current problems. Integrated Pest Management (IPM) strategies therefore need to be changed, as do current monitoring techniques, which are increasingly unreliable and outdated. The need for more sophisticated, accurate, and efficient monitoring...
Ekologija i karakterizacija G-virusa vinove loze i badnavirusa vinove loze 1
Ekologija i karakterizacija G-virusa vinove loze i badnavirusa vinove loze 1
Martin Jagunić
Vinova loza (Vitis vinifera L.) jedna je od najznačajnijih višegodišnjih kultura u Hrvatskoj i svijetu. Vinovu lozu inficira više od 86 različitih virusa iz 18 porodica i 35 rodova, od kojih su mnogi okarakterizirani kao uzročnici ekonomski značajnih virusnih bolesti. U Hrvatskoj je 2018. godine prvi puta potvrđena prisutnost G-virusa vinove loze (GVG; rod Vitivirus, porodica Betaflexiviridae) i badnavirusa vinove loze 1 (GBV-1; rod Badnavirus, porodica Calimoviridae). S obzirom na...
Ekonomska ocjena modela uvođenja integrirane proizvodnje voća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
Ekonomska ocjena modela uvođenja integrirane proizvodnje voća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
Aleksandar Maksimović
Područje Brčko distrikta BiH ima povoljne prirodne i ekološke uvjete za intenzivnu voćarsku proizvodnju koja omogućava učinkovitost ulaganja i konkurentnost na tržištu. Usprkos svemu tomu Distrikt danas ima neorganiziranu voćarsku proizvodnju. Prateći zahtjeve tržišta i sve više standarde u pogledu proizvodnje nameće se integrirana proizvodnja voća (IPV) koja mora omogućiti ekonomsku isplativost, konkurentnost na tržištu te ekološku prihvatljivost. Cilj rada je...
Estimation of soil water balance in arable hillslope using high-resolution field measurements and numerical simulations
Estimation of soil water balance in arable hillslope using high-resolution field measurements and numerical simulations
Vedran Krevh
Estimating vadose zone dynamics in agroecosystems on hillslopes presents a challenge due to a wide range of processes involved, such as surface runoff, erosion, vertical flow, lateral subsurface flow (LSF), and actual evapotranspiration (ETa). Surface and subsurface flow can significantly impact ETa by altering soil moisture in the root zone. Increased soil moisture can promote plant growth and increase ETa rates but can also cause waterlogging, reducing ETa and impacting soil...
Evaluacija klonskih kandidata 'Graševine' (Vitis vinifera L.) izdvojenih u kutjevačkom vinogorju
Evaluacija klonskih kandidata 'Graševine' (Vitis vinifera L.) izdvojenih u kutjevačkom vinogorju
Darko Cenbauer
‘Graševina’ predstavlja najznačajniju sortu vinove loze u Hrvatskoj, koja zauzima gotovo jednu četvrtinu svih vinogradarskih površina u zemlji. ‘Graševina’ se uzgaja uglavnom u regijama kontinentalne Hrvatske, s posebnim naglaskom na vinogradarskoj regiji Slavonije i hrvatskog Podunavlja, gdje se nalazi 85 % posađenih vinograda. Klonska selekcija ‘Graševine’ započela je 2004. godine u kutjevačkom vinogorju. Kroz postupak masovne pozitivne klonske selekcije ustanovljena...
Evaluation of morphological and biochemical diversity of garlic (Allium sativum L.) germplasm collection
Evaluation of morphological and biochemical diversity of garlic (Allium sativum L.) germplasm collection
Iva Bažon Zidarić
Garlic (Allium sativum L.) is a monocotyledonous plant grown for its underground bulb. After onions (Allium cepa L.), it is the most cultivated member of the Allium species. Garlic has been used worldwide as a condiment, raw material and medicine. It is generally considered that some of the most important garlic chemicals are organosulfur volatile and phenolic compounds, which are plant secondary metabolites, developed as defense and signal compounds. Garlic can develop a solid...
Fauna i rasprostranjenost lisnih buha (Insecta: Hemiptera: Psylloidea) u Hrvatskoj
Fauna i rasprostranjenost lisnih buha (Insecta: Hemiptera: Psylloidea) u Hrvatskoj
Maja Pintar
Lisne buhe (Hemiptera: Sternorrhyncha: Psylloidea) sitni su, često nezamjetni kukci, koji predstavljaju neizostavnu komponentu mnogih ekosustava. Do danas je opisano oko 4000 vrsta, rasprostranjenih na cijelom svijetu, pri čemu im je raznolikost najveća u tropskim i suptropskim područjima. Lisne buhe isključivo su fitofagni, uglavnom monofagni ili oligofagni, kukci. Za ishranu preferiraju mladi biljni porast, rjeđe odrvenjele ili podzemne biljne dijelove. Zbog činjenice da se samo...
Fauna kukaca iz podreda Sternorrhyncha u nasadima agruma u Republici Hrvatskoj
Fauna kukaca iz podreda Sternorrhyncha u nasadima agruma u Republici Hrvatskoj
Vjekoslav Markotić
Intenzivan uzgoj agruma u Republici Hrvatskoj započinje u drugoj polovici 20. stoljeća, a danas su prema uzgojnim površinama i prinosima u domaćoj proizvodnji treća voćna kultura. Kao i sve kultivirane biljke, agrumi su podložni napadu entomofaune. Podredu Sternorrhyncha koji obuhvaća lisne buhe, štitaste moljce, lisne i štitaste uši pripadaju neki od najštetnijih kukaca koji su u prošlosti prouzročili propadanje čitavih plantaža agruma diljem svijeta. Razvojem svjetskih...
Fauna stjenica (Insecta: Heteroptera) u ekološkoj infrastrukturi vinograda
Fauna stjenica (Insecta: Heteroptera) u ekološkoj infrastrukturi vinograda
Kristijan Franin
Stjenice su ekološki raznolika skupina kukaca koja ima veliku važnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Osim fitofagnih (štetnih) u vinogradima su zastupljene i brojne vrste zoofagnih stjenica koje imaju bitnu ulogu u biološkom suzbijanju nekih štetnika vinove loze. U integriranoj i ekološkoj proizvodnji biološka metoda zaštite bilja često predstavlja važan segment suzbijanja štetnih organizama, ali i očuvanja biološke raznolikosti. Jedan od temeljnih alata u povećanju i...

Pages