master's thesis
Prostorna varijabilnost otpora tla i trenutačne vlage u vinogradima različite starosti

Luka Roškar (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of General Agronomy