master's thesis
Krovna marka Zagrebačke županije - percepcija potrošača

Nikola Jelovečki (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Marketing in Agriculture