master's thesis
Povezanost između ljudskih potencijala i razvijenosti poljoprivrede

Martina Miškulin (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Agricultural Economics and Rural Development