master's thesis
Utjecaj rezidua herbicida mezotriona na nicanje i početni razvoj jarog graška

Ana Kiš (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Herbology