master's thesis
Nicanje korovne vrste Abutilon theophrasti pri različitim dubinama sjetve

Vladimir Rakoš (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Herbology