master's thesis
Vegetativni prirast udomaćenih sorata masline u kolekciji u Vodnjanu 2016. godine

Tvrtko Krpina (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Pomology