master's thesis
Suma toplinskih jedinica potrebna za nicanje različitih populacija korovne vrste Abutilon Theophrasti Med

Ivan Kovačić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Herbology