undergraduate thesis
Vanjskotrgovinska bilanca ribe i akvatičnih beskralježnjaka u Hrvatskoj

Hrvoje Lončar (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Agricultural Economics and Rural Development